Quaranta llunes, quaranta sols

«Quaranta llunes, quaranta sols» és una novel·la històrica de Josep Solà ambientada en un entorn rural i amb un licor al seu epicentre: la ratafia.
El disseny de coberta trasllada de manera sintètica el significat del títol. Divideix físicament, mitjançant un tall, la coberta, mostrant així una part fosca (nit) i una altra de clara (dia). Per aconseguir aquest efecte el llibre utilitza una doble coberta, encaixada amb precisió perquè coincideixi el contingut superior i inferior. Es van utilitzar acabats simples d’acord amb el cost del producte. El títol i la gràfica de coberta enllacen alhora amb la mateixa ratafia, que necessita una maceració a sol i serena durant quaranta dies.

Clients: Confraria de la Ratafia de Santa Coloma de Farners