De copes

Vi Mas Pagès. L’etiqueta d’aquest vi artesanal és alhora un indicador de les copes que queden per beure. A mesura que es va servint el vi, les copes representades a l’etiqueta es van buidant.