(a)phònica 06

El fenomen de les psicofonies dona imatge al Festival de la Veu 2006, dedicat a propostes estretament vinculades a la veu.
Col·laboració: M.Amela