Avis Legal

Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada
Advertiment
Aquest resum no és una llicència. Només és una síntesi d’alguns del termes clau de la llicència amb la intenció que pugui ser entesa per tothom.  Aquest resum per si sol no té cap valor legal, i el seu contingut no apareix en la llicència autèntica.
Creative Commons no es un bufet d’advocats i no ofereix cap servei legal. La distribució, la mostra, o l’enllaç d’aquest Resum no crea cap vincle advocat-client. Això és un resum fàcilment llegible del text legal (la llicència completa).

Sou lliure de:
Copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra.

Amb les condicions següents:
Reconeixement: Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador (però no d’una manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l’ús que feu l’obra). 
Què significa “Reconeixement de l’obra”? 
La pàgina de la qual veniu contenia metadades incrustades d’una llicència entre les quals s’explicava com calia reconèixer l’autor en utilitzar l’obra. Aquí podeu utilitzar el codi HTML per citar l’obra. Fent-ho així les metadades també s’inclouran en la vostra pàgina i per tant tothom podrà accedir a l’obra original.

No comercial: No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.

Sense obres derivades: No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra.

Entenent que:
Renuncia: Es pot renunciar a alguna d’aquestes condicions si obteniu el permís del titular dels drets d’autor.

Domini Públic: Aquesta llicència no afecta a la situació de l’obra o algun dels seus elements quan es trobi en el domini públic, segons la llei vigent aplicable.

Altres drets:

Els drets següents no queden afectats de cap manera per la llicència:

• Els vostres drets de repartiment just o ús just;
• Els drets morals de l’autor;
• Drets que altres persones poden ostentar sobre l’obra o sobre l’ús que se’n fa, com per exemple drets de publicitat o privacitat.


Avís: Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra i avisar-ne l’autor.